Jak funguje kalkulačka?

Zde se dozvíte všechno o útrobách dopravní kalkulačky: jak funguje, jaké vzorečky a vztahy obsahuje. Nejdříve si ale povíme, k čemu kalkulačka je a k čemu není. Cílem kalkulačky je ukázat, jaké mají přednosti jednotlivé druhy dopravy ve městě (pohyb, finance, čas). Důležité je zde omezení pouze na dopravu ve městě, která má svá jasná specifika. Kalkulačka není nastavena tak, aby dávala smysluplné výsledky při hodnocení cest mezi městy nebo mimo město. Kalkulačka tedy slouží k získání hrubých odhadů zvolených vlastností jednotlivých druhů dopravy uvnitř města. Mluvíme o hrubých odhadech, neboť pracujeme s průměry a různými statistikami; šedivá je však teorie kalkulačky a zelená se strom skutečné dopravy ve městě. Nechytejte nás prosím za slovo, že se z Líšně dostanete šalinou na hlavas rychleji, než kalkulačka ukazuje.

Pravděpodobně nelze sestrojit takovou dopravní kalkulačku, která by poskytovala zcela objektivní a pravdivé výsledky, aniž bychom po uživateli žádali desítky podrobných vstupních údajů pro výpočty. Jediný způsob, jak můžeme být objektivní, je sdílet naše uvažování o fungování kalkulačky, sdílet principy jejího fungování a výpočtů a následně vést diskusi o jejím nastavení. Pojďme na to.

Kalkulačka v kostce

Vy zadáte délku jedné vaší cesty do práce nebo školy v kilometrech, a kalkulačka vám spočítá, kolik korun by vás různé druhy doprav stály za celý rok, kolik kalorií za celý rok daným druhem dopravy spálíte a přibližně jak dlouho vám bude trvat jedna cesta. Pro jednodušší interpretaci vám spálené kalorie za rok přepočítáme na uběhnuté maratony, anebo na podíl z energie, kterou byste každý den měli spálit, abyste měli dostatek pohybu a nerostl vám pupek. Do kalkulačky kromě délky jedné cesty dále vstupují podrobnější údaje o finanční náročnosti dopravy, průměrné rychlosti dopravy, rychlosti metabolismu, vaší hmotnosti a fyzické náročnosti práce a počtu dnů v roce, kdy se dopravujete do práce nebo školy.

Jak počítáme finance?

Pro stanovení ročních nákladů městské hromadné dopravy v Brně (MHD) jsme zvolili cenu nepřenosné roční jízdenky pro zóny 100 + 101, která činí 4 750 Kč. Podle koaliční smlouvy současné koalice by cena této roční jízdenky měla od 1. ledna 2017 být snížena na maximálně 3 325 Kč.

Pro jízdu automobilem stanovujeme náklady na 5 Kč/km. K částce jsme dospěli na základě tří zdrojů. Prvním je vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, která stanoví náhradu za používání osobního automobilu na 3,80 Kč/km, ke které je třeba připočíst cca 2 Kč/km za pohonné hmoty (možná více, vzhledem k vyšší spotřebě pohonných hmot v městském provozu), celkem lze podle vyhlášky odhadnout náklady na 5,80 Kč/km. Druhým zdrojem je uživatelská analýza nákladnosti provozu zánovního osobního vozu nižší třídy, která stanovuje náklady na 4,39 Kč/km. Třetím zdrojem je souhrn nákladů na provoz ojetých automobilů, kde se náklady pohybují okolo 5-6 Kč/km. Reálné náklady na ujetý kilometr se podle druhu vozidla budou s nejvyšší pravděpodobností pohybovat v rozmezí 4 až 6 Kč/km, s tím, že každý kilometr ujetý ve městě bude kvůli vyšší spotřebě pohonných hmot automobilem spíše dražší. Zvolená hodnota nákladů 5 Kč/km pro kalkulačku dopravy ve městě bude spíše jemně podhodnocená. Důležitou roli hraje celkový počet ujetých kilometrů. Při nájezdu v řádech tisíců kilometrů ročně budou dvouciferné náklady Kč na ujetý kilometr, při nájezdu v řádu desetitisíců se budou náklady blížit ke 4 Kč/km.

Náklady na jízdní kolo jsme stanovili fixně na 3 000 Kč ročně. K této sumě jsme dospěli analýzou ankety, podle které užívání jízdního kola pro dopravu stojí průměrně 2 000 Kč. Je však důvod se domnívat, že ne všichni odpovídající v anketě brali v potaz amortizaci kola (náklady na nákup a ztrátu hodnoty jízdního kola), proto jsme se arbitrárně rozhodli tuto sumu zvýšit o předpokládanou amortizaci ve výši 1000 Kč/rok. Ověřovali jsme také, zda existuje vztah mezi ujetými kilometry na kole a finančními náklady. Vztah existuje (r = .235, r2 = .06), je však spíše slabý, a lze tedy předpokládat, že s ujetými kilometry výrazně nerostou finanční náklady. Z toho důvodu jsme zvolili náklady na užívání jízdního kola pro dopravu na fixní částku 3 000 Kč/rok. Podobnou částku (2 900 Kč/rok) má stát užívání elektrokola k celoroční dopravě.

Pro chůzi člověk nepotřebuje žádné zvláštní vybavení, chůze je pro každého bez rozdílu zdarma. Jediné náklady mohou činit prochozené boty, když se do chůze vrhnete opravdu vášnivě. V kalkulačce sice uvádíme nákladnost 0 Kč/rok, berme tuto částku jako "modus" (nejčastější hodnotu), u pravidelné a delší chůze mohou být náklady na prochozené podrážky nejméně několik stovek korun do roka.

Spálené kalorie

U každého druhu dopravy vyhodnocujeme, kolik člověk spálí kalorií při jeho používání. Metodicky vycházíme z Kompendia fyzických aktivit. Každou lidskou aktivitu, ať už se jedná o spánek, chůzi nebo zaměstnání, lze vyjádřit jako poměr rychlosti metabolismu při vykonávané činnosti („work metabolic rate“) a základního metabolismu („resting metabolic rate“), který odpovídá klidovému stavu organismu. Tuto veličinu nazýváme metabolický ekvivalent činnosti (dále jen MET). Hodnota MET se liší podle náročnosti činnosti - např. při aktivním, intenzivním sexu činí 2,8. Tato hodnota znamená, že při sexu takového druhu člověk spálí téměř třikrát tolik energie než při klidovém stavu.

Pro jednotlivé druhy dopravy čerpáme hodnoty metabolických ekvivalentů z Kompendia. Metabolický ekvivalent jízdy na kole v závislosti na rychlosti je v rozmezí 5,8 (15 km/h) až 10 (23 až 26 km/h), pro chůzi je MET v rozmezí 3 (4 km/h) až 4 (svižná chůze do práce nebo školy). Sezení v automobilu nebo MHD odpovídá metabolický ekvivalent v hodnotě 1,3, řízení automobilu má potom MET v hodnotě 2,5.

Celkový počet spálených kalorií je dán součinem hodnoty MET dané činnosti, hmotností člověka v kg a počtem hodin trvání aktivity (MET*m*t), výsledek odpovídá počtu spálených kilokalorií (kcal). Např. hodina lehké jízdy na kole člověka vážícího 75 kg povede orientačně ke spálení 435 kcal (5,8*75*1).  Doba trvání aktivity se v případě naší dopravní kalkulačky odvíjí od času stráveného daným druhem dopravy, který je závislý na rychlosti dané dopravy. Pro MHD počítáme s průměrnou rychlostí 14,6 km/h, pro jízdu autem 35 km/h a pro jízdu na kole a chůzi s hodnotami nastavenými uživatelem (více k rychlostem níže). Z délky trasy a rychlosti posléze odvodíme čas trvání aktivity a výsledné spálené kalorie.

Převod spálené energie na maratony a denní podíl energetického výdeje

Spálené kalorie pro jednodušší interpretaci převádíme na dva ukazatele: ekvivalent uběhnutých maratonů za rok a podíl denního energetického výdeje. Pro aktivitu maratonu předpokládáme rychlost běhu 9,66 km/h, jí odpovídající metabolický ekvivalent v hodnotě 9,8 a trvání aktivity o délce 4,37 hodiny. Na základě hmotnosti člověka stanovíme, kolik by spálil energie uběhnutím maratonu, a následně spočítáme, kolikrát se tato energie vejde do spálené energie při cestování daným druhem dopravy za rok.

Spálenou energii dopravou také přepočítáváme na podíl v % z celkového objemu energie, kterou by člověk měl za den spálit. Brno se řadí mezi vyspělá města světa, jehož obyvatelé spíše než podvýživou trpí obezitou, a tím, jak se člověk dopravuje, může ovlivnit svůj denní kalorický výdej a dostat jej tak do rovnováhy s kalorickým příjmem a nepřibírat na hmotnosti. Aby tento údaj byl zcela smysluplný, tak bychom museli znát denní kalorický příjem uživatele kalkulačky, a kvůli tomu bychom museli sestrojit další kalkulačku. Pomáháme si trochu komickou oklikou, kdy na denní objem kalorického výdeje usuzujeme na základě modelového dne člověka. Modelový den je složen z 8 hodin spánku (MET=0,95), 8 hodin jiné činnosti jako je nakupování, odpočinek, společenské aktivity apod. (MET=1,8) a 8 hodin práce podle náročnosti (MET= 1,5 pro kancelářskou práci až 4,5 pro těžkou manuální práci). Na základě vaší hmotnosti a zvolené fyzické zátěže v práci se stanoví váš odhad ideálního denního kalorického výdeje a jaký podíl na něm má daný druh dopravy.

Důležité upozornění. Hodnota spálených kalorií udávaná kalkulačkou je pouze orientační. Rychlost metabolismu je dána nejen hmotností člověka, ale také jeho pohlavím a věkem a liší se také individuálně. Prezentovaný údaj je spíše hrubým odhadem, nikoliv přesným údajem. Jeho hodnota je však smysluplná při porovnání mezi dopravními prostředky, neboť i když se rychlost metabolismu mezi různými lidmi při stejné činnosti bude mírně lišit, rozdílnosti mezi dopravními prostředky zůstanou zachovány.

Rychlost…

Údaj o rychlosti dopravního prostředku má v kalkulačce hned dvojí důležitost. Za prvé z něj odvozujeme dobu trvání aktivity pro stanovení spálených kalorií (viz výše), za druhé z něj odvozujeme odhad trvání jedné cesty do práce nebo školy. Rychlost jízdy na kole a chůze je více závislá na samotném člověku, a proto má uživatel v kalkulačce možnost si rychlost zvolit sám.

Pracujeme s konstantní průměrnou rychlostí automobilu ve městě 35 km/h. Jedná se o odhad, zakotvený údajem o průměrné rychlosti automobilu 37 km/h v Praze, pocházejícím z mezinárodního výzkumu z roku 2007. Pražskou průměrnou rychlost použijeme jako referenční pro Brno, neboť taková informace přímo pro Brno podle našeho nejlepšího vědomí neexistuje (pokud máte tip, tak nám napište!). Mezi roky 2007 a 2015 však zátěž Brna motorovou dopravou významně vzrostla (počet osobních vozidel ze 152 tisíc na 175 tisíc, intenzita dopravy z 230 % na 258 %, zatížení vnějšího kordonu z 303 tisíc na 358 tisíc vozidel; zdroj Ročenka dopravy Brno 2015). Očekáváme, že vyšší zatížení města motorovou dopravou vede k nižší prostupnosti města pro automobily, a průměrnou rychlost automobilu v Brně odhadujeme na 35 km/h. Jedná se o orientační hodnotu, očekáváme však, že reálná průměrná rychlost automobilu v Brně se bude pohybovat někde okolo této hodnoty.

Průměrná rychlost MHD v Brně se liší podle typu vozidla. Brněnské šaliny se pohybují průměrnou rychlostí 15,6 km/h, autobusy 14 km/h a trolejbusy 12,2 km/h (zdroj DPMB). Pokud vezmeme v potaz přepravní výkon šalin (2 231 milionů místokm), autobusů (1 397 mil.) a trolejbusů (515 mil.), dospějeme k váženému průměru rychlosti brněnské MHD 14,6 km/h. Tato hodnota v sobě již obsahuje zastávky vozidel MHD, zdržení křižovatkami, zastavování na přechodech (u trolejbusů a autobusů, šalina má podle zákona na přechodu přednost), obecně se jedná o rychlost projetí městem.

U jízdy na kole a chůze potom průměrná rychlost odpovídá vynaloženému úsilí. V kalkulačce má uživatel možnost nastavit průměrnou rychlost jízdy na kole ve městě v rozmezí 15 až 26 km/h (podle ankety může být průměrná rychlost jízdy na kole v Brně kolem 18 km/h) a rychlost chůze v rozmezí 4 až 6 km/h.

…a doba cesty

Kalkulačka nabízí odhad trvání jedné cesty v minutách. Tento údaj je velmi hrubým odhadem, ke kterému jsme dospěli následujícím způsobem. U jízdy na kole a chůze je situace jednodušší, neboť se jedná o dopravní prostředky, které vás dostanou ze samotného výchozího místa až přímo do cílové destinace. Křižovatky, semafory a jiné překážky však představují zdržení, a to je zohledněno v kalkulačce. Pro chůzi a jízdu na kole je odhad trvání jedné cesty založen na předpokladu, že kvůli těmto překážkám na trase se průměrná rychlost jízdy na kole nebo chůze sníží až na 80 % zadané rychlosti. Výsledný čas jedné cesty tedy odpovídá 80 % až 100 % zadané rychlosti pro danou vzdálenost.

U MHD postupujeme stejným způsobem. Zdržení na křižovatkách, přechodech a jinde je již obsaženo v samotné průměrné rychlosti MHD. Uživatel MHD však musí urazit pěšky vzdálenost na zastávku, čeká na spoj, může přesedat. Anebo cestovat pouze jedním spojem a mít výchozí a cílovou destinaci přímo u zastávek MHD. Z těchto důvodů čas jedné cesty odpovídá na jedné straně 100 % průměrné rychlost MHD a na straně druhé 70 % průměrné rychlosti MHD. Hladina 70 % je arbitrárně zvolena, jedná se o odhad, který má v sobě obsáhnout různé druhy zdržení (čekání, přestupy, chůze k zastávce a ze zastávky).

U automobilů je situace složitější - nejen na silnicích pro řidiče, ale i pro tvůrce kalkulačky. Velkou roli hrají zácpy a parkování. Celkem 43 % celého objemu motorové dopravy se koná během ¼ dne (7.00 až 9.00 a 14.00 až 18.00) a dochází k přetížení komunikačního skeletu a zácpám. Problém s parkováním, respektive „kroužením“, a hledáním volného parkování zdarma (ve skutečnosti na účet města), je všem lidem z Brna notoricky známý a jen malá část lidí užívajících automobil nemá problém zaparkovat v blízkosti cílů cest. V závislosti na trase a denní době cesty se tak průměrná rychlost autem v Brně může výrazně snížit. Proto pro výpočet času jedné cesty pracujeme s krajními hodnotami 60 % a 100 % průměrné rychlosti autem v Brně. K tomuto času potom připočítáváme vždy 15 minut jako „parkovací konstantu“, ve které je obsaženo hledání „bezplatného“ parkovacího místa a překonání vzdálenosti mezi zaparkovaným automobilem a samotným cílem cesty.

Pracovní dny a počet cest v roce

Výchozí hodnotou kalkulačky je 230 pracovních dnů v roce. Průměrně je v roce kolem 252 pracovních dnů. Od této hodnoty odečítáme 20 dnů dovolené a 2 dny mimořádností, a dostáváme se tak na výchozí hodnotu 230 dnů. Každý si však může nastavit libovolný počet dnů, pro které chce, aby mu kalkulačka spočítala výsledky pro jednotlivé druhy doprav. Kalkulačka následně počítá, že v každý pracovní nebo školní den urazíte dvě cesty, jednu tam a druhou zpět. Z výchozího nastavení kalkulačky (230 pracovních dnů) tedy vyplývá 460 cest za rok.

Přesné operace s nepřesnými čísly

Ne nadarmo se o statistice říká, že se jedná o metodu přesných operací s nepřesnými čísly. Nepřesné číslo je třeba takový průměr – když bude mít člověk hlavu v mrazáku a nohy v rozpálené troubě, tak jeho tělo bude mít stále průměrnou teplotu. S vědomím těchto omezení vám dáváme k užití dopravní kalkulačku. Čísla do kalkulačky vstupující vám detailně představujeme výše včetně způsobu, jak jsme k nim přišli. Spolu s těmito čísly také detailně ukazujeme operace, které s nimi činíme.

Některé věci jsou však jisté. Když sedíte (ať už v autě nebo autobusu, i když v MHD si často i postojíte), tak vaše tělo pálí mnohem méně kalorií, než když šlapete pěšky nebo na kole. Finanční náročnost různých druhů dopravy je také poměrně spolehlivě stanovena. A hodnoty rychlosti metabolismu vycházejí z vědeckých studií. Věříme, že ačkoliv dopravní kalkulačka nedodává zcela přesné výsledky, rámcově jsou její výsledky správné a dokáží rozlišovat vlastnosti cestování pěšky, autem, MHD nebo na kole tak, jak se od sebe liší v reálném světě.

 

Chystáme pro vás

zc

Nízkoemisní zóny v Brně?

Nízkoemisní zóny jsou vymezená území, která omezují vjezd aut podle hodnot jejich emisí. Starší vozy s vysokými emisemi mají do takové zóny vjezd zakázán. Důvodem je snaha o zlepšení ovzduší a životního prostředí v dané lokalitě.

Pá, 12/30/2016 - 10:51

carsharing

Sdílet automobil není ostuda, ale volba

Stěhování, velký nákup, odvoz babičky k lékaři. Každý z nás někdy potřebuje auto. Pravidelný servis, nárazové opravy nebo platbu pojištění ale všichni řešit nemusejí. Stále více lidí upouští od vlastnění auta a přenechává starosti o jeho údržbu jiným.

St, 12/07/2016 - 00:15

infografika

Carsharing: Jak se sdílejí auta?

Sdílení aut neboli carsharing je jedním z řešení nedostatečné kapacity parkovacích míst. A neprofituje z něj pouze veřejný prostor. Těm, kteří auto využívají jen někdy, šetří peníze i čas. Jak systém funguje?

St, 12/07/2016 - 00:09

Kounicova

Věděli jste že? Pět zajímavostí z brněnské motorové dopravy

Carsharing, rychlost dopravy autem, dopravní nehody, znečištění ovzduší a průměrná obsazenost auta v Brně - vše uvnitř.

Út, 10/11/2016 - 15:36

Kateřina

Kateřina Tučková: Nejraději chodím pěšky. Mám čas si město užít

Spisovatelka Kateřina Tučková žije v Brně a v Praze. K Brnu má ale stále blíž, studovala zde střední a vysokou školu. V Brně a na jižní Moravě se také odehrává děj jejího prvního velkého románu – Vyhnání Gerty Schnirch (2009). Potěšilo nás, když jsme zjistili, že nejoblíbenějším Katčiným dopravním prostředkem je „pěškobus“. Na tohle téma jsme jí také položili několik otázek.

Út, 10/04/2016 - 12:57

Česká.

O původu druhu chodec

„Co je to za pěší zónu, když musím každou chvíli uskakovat šalině, taxíku nebo debilovi na kole?!“ ozývají se často rozhořčené hlasy chodců používajících páteř brněnské pěší zóny, Masarykovu ulici.

Út, 09/20/2016 - 11:33

Označení parkovací zóny.

Rezidentní parkování v Brně

Zefektivnění využití parkovacích míst, ulehčení života s automobilem lidem žijícím v Brně, zvýšení bezpečnosti a kultivace kultury živelného parkování. Tyto výhody přinese nejprve do Brna-středu projekt rezidentního parkování, který bude postupně zaváděn od roku 2017.

Út, 09/13/2016 - 11:34

René Rudzan

Tramvaják Renda: Ne zbrklosti, ano ohleduplnosti

René Rudzan alias Tramvaják Renda patří k nejznámějším brněnským řidičům tramvají. „Za madlem“ sedí už 21 let a z práce si udělal poslání. Dokumentuje své jízdy na videu – to nejzajímavější můžete najít na jeho YouTube kanálu. Chtěli byste se podívat na brněnskou dopravu očima řidiče tramvaje? Máte možnost.

Út, 09/06/2016 - 14:14

Parkování

Desatero jízdy autem ve městě

Jak jezdit autem po městě a přitom prospět i ostatním? Pro začátek se stačí držet deseti jednoduchých zásad.

Út, 08/30/2016 - 15:01

Irští gentlemani s jízdními koly.

Desatero jízdy na kole a koloběžce ve městě

Připravili jsme pro vás několik rad, jak jezdit po Brně na kole a na co nezapomenout. Do velké míry jsme se inspirovali cyklistickou etiketou, která se nedávno zrodila u kolegů v Praze. Všechny body níže platí i pro jízdu na koloběžce, která je z pohledu zákona stejná jako jízdní kolo. Jdeme na to.

St, 08/17/2016 - 22:45

Jízda na kole prospívá Brnu

Děkujeme, že jezdíte na kole! Co přináší cyklodoprava Brnu

Mnoho západních měst se tváří v tvář problémům motorové dopravy obrací k cyklodopravě jako řešení. Jaké výhody cyklodoprava městu přináší?

St, 08/17/2016 - 16:04

Když autem, tak s Waze. Nejlepší navigace (nejen) pro Brno

Proč dnes navigaci Waze užívá 10x více lidí, než před dvěma roky? Protože tak vyzrají na dopravu. Přečtěte si více, jak vám chytrá aplikace zdarma může usnadnit život s autem v Brně.

St, 08/03/2016 - 17:56

Zůstaňte v obraze

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a neuteče vám žádná novinka v brněnské dopravě.

Město Brno a lidé v něm žijící úpí pod jhem kolon, znečištěného ovzduší a mnohdy zablokovaných ulic motorovou dopravou. Neuspokojivá dopravní situace, která postihuje fyzické i duševní zdraví obyvatel Brna, je způsobena dílem dopravní infrastrukturou, dílem dopravním chováním lidí, které je však významně ovlivněno dostupným dopravním systémem.

Cílem kampaně Jezdím pro Brno je ukázat lidem žijícím v Brně možnosti, kterými mohou naplňovat své dopravní potřeby uvnitř města. Díky kampani se Brňanky a Brňané dozvědí o možnostech dopravy ve městě, jejich zdravotních výhodách, environmentální šetrnosti a finanční výhodnosti. Konečným cílem projektu je přispět ke zlepšení brněnského ovzduší skrze změnu dopravního chování obyvatel Brna.

Kampaň organizuje Statutární město Brno prostřednictvím své příspěvkové organizace Zoo Brno a stanice zájmových činností, Středisko ekologické výchovy Hlídka. Administrativní název projektu je "Dopravuj se čistě - vzdělání a změna dopravního chování obyvatel Brna." Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

Kontakt

jezdimprobrno@gmail.com

Pro média

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.